Kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP, Wojciechów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP

Wojciechów

photo

Kościół w Wojciechowie jest przykładem gotyckiej architektury sakralnej z bogatym barokowym wyposażeniem wnętrza.

Historia

Kościół we wsi Wojciechów, należącej do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, jest wspomniany w źródłach po raz pierwszy w 1376 roku. Obecna świątynia została zbudowana w XV wieku. W XVI w., kiedy książęta oleśniccy z dynastii Podiebradów przyjęli luteranizm, stała się świątynią ewangelicką, którą pozostała do roku 1945. Po restytucji kościołów katolikom, do wojciechowskiego kościoła od 1653 r. zaczęli uczęszczać ewangelicy z Namysłowa. Pod koniec XVII w. wnętrze uzyskało bogaty barokowy wystrój i wyposażenie. W 1718 r. nadbudowano najwyższą kondygnację wieży w stylu barokowym.

Opis

Kościół znajduje się w centralnej części miejscowości. Otoczony jest ażurowym, drewnianym ogrodzeniem z murowanymi słupkami. Dawniej wokół kościoła znajdował się cmentarz. Świątynia jest orientowana, z prostokątnym korpusem, wieżą wzniesioną na dłuższej osi (od zach.), zakrystią (od pn.) i kruchtą od południa. Kościół jest murowany z cegły, z wyodrębnioną partią cokołu. Dwuprzęsłowe, zamknięte trójbocznie prezbiterium zbudowano na planie prostokąta. Do szerszej i wyższej trójprzęsłowej nawy, dostawiono trzykondygnacyjną, jednoosiową wieżę na planie kwadratu. W pierwszej kondygnacji zbudowana jest ona z cegły i kamienia polnego. Trzecią, ośmioboczną kondygnację wieży wieńczy hełm z latarnią. Korpus i prezbiterium zostały opięte przyporami oraz nakryte dachem siodłowym. Na wschodnim szczycie została osadzona żelazna chorągiewka z datami: 1718, 1869, 1959 i 2010. Zakrystię przylegającą do prezbiterium od pn. nakryto dachem pulpitowym. Elewacje kościoła artykułowane są otworami okiennymi, zróżnicowanymi kształtem i wielkością (prostokąt, owal, ostrołuk i łuk odcinkowy), w tynkowych opaskach oraz zachowanymi otworami maculcowymi.

Wnętrze kościoła nakryto pozornymi sklepieniami kolebkowymi, zakrystię stropem płaskim. Prezbiterium jest otwarte na nawę ostrym łukiem tęczowym. Wejścia pod wieżą, do zakrystii i z kruchty pd., oraz okna w prezbiterium mają formę ostrołuków. Otwory okienne w nawie zostały przekształcone w związku z budową drewnianych dwukondygnacyjnych empor. We wnętrzu świątyni znajduje się bogate, barokowe wyposażenie pochodzące z XVII i XVIII wieku: ołtarz główny, ambona, prospekt, kamienna płyta nagrobna oraz dzwon.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 15.11.2015 r.

Bibliografia

 • Goliński M., Kościk E., Kęsik J., Namysłów. Z dziejów miasta i okolic, Namysłów 2006.
 • http://wilkow.pl/33/zabytki.html
 • Karta ewidencyjna zabytku architektury, Kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP w Wojciechowie, oprac. Stoces D., 2008, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 7: Województwo opolskie, z.7: Powiat namysłowski, oprac. Chrzanowski T., Kornecki M., Warszawa 1963, s. 65-66.
 • Thullie C., Zabytki architektoniczne województw katowickiego i opolskiego. Przewodnik, Katowice 1969, s. 216.
 • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, red. zbiorowa, Warszawa 2006, s. 943.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: XV w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Wojciechów 40
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. namysłowski, gmina Wilków
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy