Kościół parafilany pw. Nawiedzenia NMP, Witoszów Dolny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafilany pw. Nawiedzenia NMP

Witoszów Dolny

photo

Inkastelowany gotycki kościół w otoczeniu starego cmentarza.

Historia

1268 r. - pierwsza wzmianka o kościele.

3 ćw. XIII w. - budowa kościoła.

2 ćw. XVI w. - przebudowa renesansowa.

1846 r. - modernizacja.

1962-63 r. - remont.

1976 r. - remont.

2014 r. - remont.

Opis

Kościół wzniesiono w 3. ćw. XIII w. w stylu gotyckim. Przeszedł renesansową przebudowę w 2. ćw. XVI w. W 1846 r. poddano do modernizacji. Remontowany w 1962-63 r., 1976 r. i 2014 r.

Kościół znajduje się w centralnej części wsi, na wyniesieniu terenu - skarpie, opadającej stromo na południe.

Świątynia jednonawowa, oskarpowana, z trójprzęsłowym korpusem sklepionym sieciowo i prostokątnym prezbiterium od wschodu, krytym dwoma przęsłami sklepienia krzyżowo-żebrowego na wielobocznych wspornikach. Od zachodu do nawy przylega oskarpowana wieża na planie prostokąta, ze sklepionym kolebkowo przyziemiem, zwieńczona renesansową attyką i iglicą, na której wiatrowskaz. Do prezbiterium od północy dostawiona 2-kondygnacyjna dobudówka; w niej: w przyziemiu zakrystia przesklepiona kolebką, powyżej sala sklepiona krzyżowo-żebrowo. Do nawy od południa dostawiona barokowa kruchta ze szczytem o wolutowych spływach. Dachy dwuspadowe kryte dachówką ceramiczną. Na poddaszu kościoła strzelnice klinowe.

Ostry łuk tęczowy. Południowy portal do nawy z 2. poł. XIII w., kamienny, uskokowy, z kolumienkami i ostrołuczna arkadą, z formą 3-liscia w tympanonie. Południowy portal do prezbiterium kamienny, ostrołuczny, sfazowany.

Na wyposażenie kościoła składają się: barokowe ołtarze, późnorenesansowa ambona i późnobarokowa chrzcielnica.

Kościół otoczony jest nieużytkowanym cmentarzem, ogrodzonym murem: od strony zach. i pd. mur jest kamienny i wtórnie oskarpowany pozostała późniejsza część muru wzniesiona jest z cegły, i jest. Datowanie muru: pocz. XVI w. i XIX w. Wewnątrz dominium kościelnego, przy wschodnim przebiegu muru, przylega do niego prosta kaplica cmentarna wzniesiona z cegły z wykorzystaniem kamiennego obiektu wcześniejszego. W narożniku południowo-wschodnim znajduje się współczesna sala katechetyczna.

Poniżej kościoła, na zboczu skarpy opadającej na południe, dwie XVIII w. kapliczki, w których figury: Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 22.06.2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006;
  • Studium środowiska kulturowego gm. Świdnica, praca zbiorowa ROSiOŚK we Wrocławiu, 1999 r., sygn. 2111 w arch. NID OT we Wrocławiu.
  • Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 20, red. M. Staffa, Wrocław 2005

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 3 ćw. XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Witoszów Dolny
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Świdnica
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy