pałac, Witaszyce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

pałac Witaszyce