Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Grodzisko - Zabytek.pl

Adres
Wilenko

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Szczaniec-gmina wiejska

Grodzisko w Wilenku, należące do obiektów nizinnych dosyć licznie występujących na terenie południowej części województwa lubuskiego, założono na bagiennym obszarze na dnie doliny Leniwej Obry.

Jego powstanie wiąże się z czasami tworzenia się we wczesnym średniowieczu organizacji grodowej, charakterystycznej m.in. dla regionu lubuskiego.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone na skraju kompleksu leśnego, ok. 2 km na północny wschód od wsi Szczaniec i ok. 1,5 km na południowy wschód od wsi Wilenko. Dobrze zachowane grodzisko wklęsłe w kształcie nieregularnego czworoboku (55 x 75 m). Wymiary majdanu wynoszą 30 x 50 m. Grodzisko otacza fosa szerokości 2-5 m i głębokości około 0,5 m.

Historia

Czas funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodu przypada na IX-X wiek. Takie datowanie zostało ustalone na podstawie ułamków naczyń glinianych pozyskanych podczas archeologicznych badań sondażowych.

Stan i wyniki badań

Badania powierzchniowe były prowadzone w różnym okresie, m.in. w 1960 r. przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1963 r. Adam Kołodziejski i Bogdan Kres na grodzisku założyli wykop badawczy, który przeciął najlepiej zachowaną od wschodu i południowego wschodu część wału. W trakcie badań wykopaliskowych we wnętrzu wału natrafiono na ślady konstrukcji drewnianych (być może skrzyniowych). Brak informacji o warstwie kulturowej we wnętrzu grodziska. Najliczniejsze materiały ruchome w formie fragmentów naczyń glinianych pochodzą z przypadkowych wykopów, które zarejestrowano w wale w 1960 roku.

Dostęp do zabytku ograniczony. Dotarcie do obiektu jest utrudnione ze względu na położenie z dala od uczęszczanych szlaków.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 05.08.2014 r.