Wieża bramy Prudnickiej, Biała
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Wieża jest przykładem architektury obronnej oraz najlepiej zachowanym elementem miejskich obwarowań Białej.

Historia

Wieża została wzniesiona jako część systemu murowanych obwarowań miejskich, który na pocz. XV w. zastąpił umocnienia drewniano-ziemne. Składał się on z pierścienia ceglanego muru z basztami łupinowymi oraz dwóch bram: pn. Nyskiej i pd. Prudnickiej, z przyległą kwadratową wieżą, a także wału i fosy. Wieża - wówczas w linii obwarowań, a od XIX w. wolnostojąca - pełniła funkcję obserwacyjną, aresztu oraz zbrojowni. W 1745 r., gdy zawaliły się zewnętrzne drewniane schody prowadzące na górne kondygnacje, ta część wieży przestała być użytkowana.

Opis

Wieża znajduje się w pd. części Białej, przy drodze w stronę Prudnika. Dawniej sprzężona z bramą i kurtyną murów miejskich, dziś jest obiektem wolnostojącym. Murowana z cegły na podmurówce z kamienia polnego, na planie kwadratu, pięciokondygnacyjna, zwieńczona jest czworobocznym dachem iglicowym krytym gontem. Elewacje grubych na ponad 2 m murów o ceglanym licu w wątku gotyckim zwieńczone są łukowymi tynkowanymi blendami i fryzem arkadkowym. Na dwóch kondygnacjach znajdują się wąskie okienka. Otwór w ścianie zach. jest większy - przypuszczalnie nim prowadziły schody do magazynu broni. Mury noszą ślady licznych napraw i przekształceń.

Obiekt jest nieużytkowany i nieudostępniany zwiedzającym.

Oprac. Joanna Szot, OT NID w Opolu, 01.01.2015 r.

Bibliografia

  • Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich, Wrocław 1974, mps, WUOZ w Opolu
  • Geschichte der Stadt Zülz in Oberschlesien, red. J. Chrząszcz, Zülz 1926

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura obronna
  • Chronologia: XIV-XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: 1 Maja , Biała
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Biała - miasto
  • Właściciel praw autorskich do opisu: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Mapa Google

Geoportal

Zobacz także w najbliższej okolicy