Kościół par. pw. św. Wawrzyńca, Wierzch
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 10

Kościół par. pw. św. Wawrzyńca Wierzch