Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni - Zabytek.pl

Adres
Wieliczka, Daniłowicza 10

Lokalizacja
woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka-miasto

Wpis na Listę światowego dziedzictwa Królewskich kopalni soli w Wieliczce i Bochni obejmuje:
  • Kopalnię Soli w Wieliczce,
  • Kopalnię Soli w Bochni,
  • Zamek Żupny w Wieliczce.

 

Kopalnia Soli w Wieliczce, Kopalnia Soli w Bochni oraz Zamek Żupny w Wieliczce historycznie tworzyły królewskie przedsiębiorstwo Żupy Krakowskie, będące jednym z najstarszych zakładów przemysłowych na kontynencie. Obie kopalnie, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie, w tym samym geologicznym złożu soli kamiennej, zarządzane były z Zamku Żupnego, który zajmował się m.in. sprzedażą soli na rzecz książąt oraz królów polskich, znacząco przyczyniając się do zwiększenia ich dochodów. Z tego też powodu Żupy Krakowskie oraz miasta, w których znajdowały się kopalnie, przez wiele lat otaczane były szczególną opieką monarchów.

Miejsce posiada niekwestionowane wartości historyczne i naukowe, ponieważ działające nieprzerwanie od XIII do ostatnich lat XX w. kopalnie obrazują funkcjonowanie zakładów górniczych na przestrzeni dziejów i są świadectwem ewolucji technik wydobywania soli kamiennej. Dużą wartość edukacyjną przedstawia zachowany zbiór narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez górników przy pracy.

Obie kopalnie obejmują rozległy zespół chodników i komór zlokalizowanych na kilku poziomach, z których część sięga dużych głębokości. Zarówno w Wieliczce, jak i w Bochni, w wyrobiskach zachowało się wiele rzeźb oraz innych elementów dekoracyjnych wykonanych w soli kamiennej przez górników. Kunsztem artystycznym zachwycają przede wszystkim charakteryzujące się unikatowym, bogatym wystrojem i wyposażeniem podziemne kaplice.

Warto szczególnie podkreślić długoletnią tradycję turystyczną kopalni, w których podziemne szlaki dla zwiedzających istnieją już od ponad 200 lat.

Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na Listę światowego dziedzictwa w 1978 r. podczas 2. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Waszyngtonie, natomiast rozszerzenie wpisu o Kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce odbyło się w 2013 r. podczas 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Phnom Penh (dec. 37 COM 8B.41).

Wpisu dokonano na podstawie kryterium IV:

Kryterium IV:

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni obrazują historyczne etapy rozwoju technik kopalnianych w Europie od XIII do XX wieku. Chodniki, podziemne komory urządzone i ozdobione w sposób odzwierciedlający górnicze społeczno-religijne tradycje, narzędzia i maszyny, oraz Zamek Żupny, który był siedzibą zarządcy przedsiębiorstwa przez stulecia, zapewniają wyjątkowe świadectwo społeczno-technicznego systemu związanego z wydobyciem soli kamiennej.

Obiekty są udostępniane turystom.

Oprac. na podstawie materiałów NID, 30-11-2015 r.

Rodzaj: kulturowy

Materiał budowy:  inne

Forma ochrony: Światowe Dziedzictwo UNESCO

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_UN.1129