Kościół cmentarny pw. Narodzenia NMP, Wielichowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół cmentarny pw. Narodzenia NMP

Wielichowo

photo

Kościół cmentarny pw. Narodzenia NMP w Wielichowie jest cennym przykładem sakralnego budownictwa drewnianego, zachowanego w pierwotnej formie z barokowym wystrojem wnętrza. Obiekt znajduje się na „Powiatowym Szlaku Turystycznym im. Michała Drzymały, Kościoły Drewniane Powiatu Grodziskiego”.

Historia

Najstarsze wiadomości o pierwotnym kościele na Błoniach ob. części m. Wielichowo pochodzą z 31.03.1667 roku, z testamentu mieszczanina wielichowskiego, Jana Zarychty. Obecna świątynia wzniesiona została w 1793 roku z fundacji mieszczanina Walentego Przykłockiego z Wielichowa i Mateusza Nowaka z Łubnicy. Kościół restaurowany był w 1865 roku przez ks. Macieja Świtalskiego. W latach 1912-13 podczas remontu założono cztery witraże. W 1957 roku wg projektu Tadeusza Szukały i Jana Kota wykonana została nowa polichromia.

Opis

Kościół cmentarny pw. Narodzenia NMP znajduje się na przedmieściu Wielichowa, na Błoniach, po wschodniej stronie drogi do Gradowic, na terenie cmentarza parafialnego otoczonego murem.

Kościół jest orientowany, wzniesiony na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Przy nawie od północy zakrystia, od południa kruchta. Kościół nakryty dachem dwuspadowym, nad prezbiterium wielopołaciowym pokryty łupkiem, nad nawą wieżyczka z sygnaturką z blaszanym hełmem cebulastym, zwieńczonym krzyżem.

Budowla jest drewniana, konstrukcji zrębowej. Elewacje oszalowane, okna i otwory drzwiowe w drewnianych obramieniach. W oknach witraże z 1912/13 roku w prezbiterium przedstawiające św. Józefa i Matkę Boską Częstochowską, przy chórze św. Wojciech i Matkę Bożą Rodzicielkę.

Wnętrze jednonawowe, nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, ozdobione współczesną polichromią figuralną wykonaną w 1957 roku wg projektu Tadeusza Szukały i Jana Kota. Barokowy ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej z Dzieciątkiem z 1670 roku, dwa boczne i ambona z 3 ćwierci XVII wieku. Na profilowanej belce tęczowej krucyfiks z przełomu XVI i XVII w. Od zachodu chór muzyczny wsparty na dwóch profilowanych słupach.

Dostępność obiektu dla zwiedzających: Położony na szlaku turystycznym „Powiatowy Szlak Turystyczny im. Michała Drzymały, Kościoły Drewniane Powiatu Grodziskiego”. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej, www.archpoznan.pl oraz na stronie parafii w Wielichowie, www. parfiawielichowo.pl

Oprac. Radomiła Banach, OT NID w Poznaniu, 28.09.2015 r.

Bibliografia

  • J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej diecezji poznańskiej, Poznań 1858, s.473.
  • Drewniane kościoły w Wielkopolsce, koncepcja, teksty i wybór fotografii P. Maluśkiewicz, Poznań 2004, s. 275.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, z. 10: dawny powiat kościański, Warszawa 1980, s. 111-112.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1793 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wielichowo
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gmina Wielichowo - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy