Gródek stożkowaty, Widów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Gródek stożkowaty

Widów

photo

Średniowieczny gródek stożkowy z XIV w. w Widowie jest rzadkim tego rodzaju zabytkiem na terenie województwa śląskiego. Gródek (stanowisko 1, AZP 95-42/5) jest bardzo cennym stanowiskiem archeologicznym.

Usytuowanie i opis

Zabytek znajduje się na skraju wsi, na południowy zachód od zabudowań Widowa. Relikty gródka położone są na niewielkim wzniesieniu, nad doliną bezimiennego strumienia wpadającego do rzeki Kłodnicy. Niewielki, ładnie położony gródek ma czytelną formę terenową i zajmuje powierzchnię około 0,3 ha.

Historia

Gródek stożkowaty w Widowie datowany jest na XIV w. Można dodać, że pierwsza wzmianka w źródłach pisanych na temat wsi Widów pochodzi z 1305 r.

Stan i wyniki badań

W 1970 roku na stanowisku przeprowadzono archeologiczne badania sondażowe. W najwyższej partii stanowiska założono trzy nieduże wykopy, a w trakcie prac znaleziono kilkanaście fragmentów średniowiecznej ceramiki.

Obiekt dostępny dla zwiedzających przez cały rok.

Oprac. Michał Bugaj, OT NID w Katowicach, 13.08.2014 r.

Bibliografia

  • Bagniewski Z., Tomczak E. 1972. Z badań grodzisk powiatu gliwickiego. Zeszyty Gliwickie 9, 201-217.
  • Galasińska-Hrebenda W. 1971. Średniowieczne gródki stożkowate w powiecie gliwickim, (w:) Informator Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo katowickie za lata 1966-1970. Katowice, 66, 67.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Widów
  • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. gliwicki, gmina Rudziniec
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy