fort artyleryjski GZW Xb Zagrodnia, Ujkowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 16

fort artyleryjski GZW Xb Zagrodnia Ujkowice