Zbór ariański, ob. budynek mieszkalny, Ublinek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 8

Zbór ariański, ob. budynek mieszkalny Ublinek