Cmentarzysko kurhanowe (27 kopców ziemnych), Trzeszczany Pierwsze
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Cmentarzysko kurhanowe (27 kopców ziemnych)

Trzeszczany Pierwsze

photo

Cmentarzysko kurhanowe ma wyjątkową wartość w skali regionu. Jest największym stanowiskiem pod względem ilości zachowanych kopców w powiecie hrubieszowskim.

Usytuowanie i opis

Cmentarzysko w Trzeszczanach znajduje się około 400 m na północ od ostatnich zabudowań wsi, przy drodze z Trzeszczanów do Drogojówki. Leży na krawędzi małej doliny bezimiennego cieku, na wschodnim skraju Lasu Chyżowickiego, działce leśnej nr 672/132 wchodzącej w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzelce. Cmentarzysko tworzy dwadzieścia siedem dość dobrze zachowanych kopców ziemnych zlokalizowanych na obszarze w kształcie wydłużonego owalu o powierzchni około hektara, ciągnącego się na długości około 90 m w kierunku wschód-zachód. Kurhany rozmieszczone są nierównomiernie i tworzą w terenie kilka skupisk. Nasypy kopców przeważnie o rzucie kolistym, mają zróżnicowane wielkości. Liczą od 0,3 m do 1 m wysokości i od 4 - 5 m do 12 - 15 m średnicy. Brak jest wkopów rabunkowych. W nasypach kilku kurhanów występują niewielkie wgłębienia po starych jamach zrobionych przez leśne zwierzęta. Kilka kurhanów uległo także częściowemu zniszczeniu na skutek użytkowania drogi leśnej oraz działalności gospodarczej w lesie - wycinki i wywózki drzew. Teren cmentarzyska porasta las mieszany z dość gęstym podszytem.

Historia

W oparciu o ogólne spostrzeżenia oparte na formie kopców wstępnie ustalono w decyzji wpisu do rejestru, że cmentarzysko kurhanowe stan. 1 położone na terenie dzisiejszej wsi Trzeszczany można datować na wczesne średniowiecze. Kurhany w Trzeszczanach po raz pierwszy zostały zinwentarywowane przy okazji wpisu do rejestru zabytków w 1962 r.

Stan i wyniki badań

Na stanowisku nie prowadzono archeologicznych badań wykopaliskowych. Badania powierzchniowe AZP w 1991 r. przeprowadziła Ewa Banasiewicz. Inwentaryzację pomiarową kopców wykonał Józef Niedźwiedź w 1987 r. W trakcie badań powierzchniowych oraz doraźnych zwiadów terenowych prowadzonych systematycznie przez pracowników WUOZ w Lublinie Delegatura w Zamościu, w nasypach kopców i w ich najbliższym otoczeniu nie odnotowano obecności ruchomych zabytków archeologicznych.

Cmentarzysko kurhanowe jest ogólnie dostępne dla zwiedzających.

Oprac. Ewa Prusicka-Kołcon, OT NID Lublin, 3.10.2014 r.

 

Bibliografia

  • Niedźwiedź J., Koman W., Okolice Hrubieszowa w pradziejach i we wczesnym średniowieczu, Hrubieszów 1996, s. 82-83

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kurhan
  • Chronologia: 501-1250
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Trzeszczany Pierwsze
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gmina Trzeszczany
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy