Założenie pałacowe - zespół rezydencjonalny i folwarczny, Trzebiny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 10

Założenie pałacowe - zespół rezydencjonalny i folwarczny Trzebiny