Kościół klasztorny franciszkanów, ob. par. pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Toruń
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 11

Kościół klasztorny franciszkanów, ob. par. pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Toruń