Kościół fil., pw. św. Rocha, Tarnogród
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil., pw. św. Rocha

Tarnogród

photo

Wyjątkowo rzadki w regionie przykład drewnianego budownictwa sakralnego, sięgający metryką XVII w.

Historia

Kościół wzniesiony zapewne ok. 1624 r. przez mieszczan tarnogrodzkich jako wotywny po epidemii z 1600 r. Wielokrotnie remontowany, m.in. w latach 1846-47 kiedy być może dostawiono kruchtę od frontu, poza tym zachowany pierwotny układ przestrzenny i bryła budowli. Po 1985 r. zmieniono oryginalne gontowe pokrycie dachu na blachę.

Opis

Kościół usytuowany poza miastem, przy drodze do Sieniawy, na dawnym cmentarzu epidemicznym. Orientowany. Jednonawowy, z nawą zbliżoną do kwadratu i równym jej wysokością lecz nieco węższym, prostokątnym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, do którego przylega od pn. zakrystia; od frontu otwarta kruchta. Wzniesiony z drewna modrzewiowego, w konstrukcji wieńcowej, na ceglanej podmurówce, z zewnątrz oszalowany; ściany wzmocnione lisicami; stropy płaskie z fasetami. Nad nawą i prezbiterium dach o wspólnej kalenicy, czterospadowy (nad prezbiterium zamknięty trójbocznie), z wieżyczką na sygnaturkę o ażurowej latarni, zwieńczoną cebulastym hełmem; zakrystią dach trójpołaciowy; nad kruchtą - dwuspadowy. Dachy pokryte blachą. Więźba dachowa krokwiowo-belkowa, dwujętkowa, jednostolcowa. Fasada jednoosiowa, poprzedzona otwartą kruchtą w formie podcienia o czterech słupach, zwieńczonego trójkątnym, oszalowanym szczytem, w którym obraz św. Rocha. Wewnątrz belka tęczowa z rozetą i datą „1624”, z krucyfiksem rokokowym. Wyposażenie i wystrój wnętrza w większości z XVII-XVIII w., polichromia z pocz. XX w.

Obiekt dostępny.

Oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie

 

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna, Kościół filialny p.w. św. Rocha. Tarnogród, oprac. Górak J., 1985, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
  • Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, oprac. Zahajkiewicz M. T., ks., Lublin 1985, s. 320.
  • Górak J., Kościoły drewniane Zamojszczyzny, Zamość 1986, s. 15, 16, 24-25.
  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII: Województwo lubelskie, z. 3: Powiat biłgorajski, oprac. Kwiczala M., Szczepkowska K., uzup. Brykowski R., Warszawa 1960, s. 30-31.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1. ćw. XVII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: 1 Maja 53, Tarnogród
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gmina Tarnogród - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy