Zamek biskupi, Szymbark
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Przykład unikalnego w swej formie architektonicznej założenia obronnego typu castellum pełniącego funkcję rezydencji prepozyta kapituły pomezańskiej.

Historia 

Pierwsza faza budowy zamku przypadła na lata 1378-1386. Kolejny etap, przypadł na lata 90-te wieku XIV i pierwsze dziesięciolecie wieku XV. Mimo, że zamek mocno ucierpiał w trakcie wojny trzynastoletniej, to został szybko odbudowany. Po sekularyzacji Prus obiekt stał się własnością rodziny von Polentzów, którzy go rozbudowali. W 1699 r. zamek znalazł się w rękach rodu Fick von Finckenstein, którego przedstawiciele rezydowali w nim aż do 1945 r. Za czasów Finckensteinów wybudowano w obrębie założenia nowy budynek mieszkalny. W latach 60-tych XX w. przeprowadzono na zamku prace zabezpieczające, a także odgruzowano skrzydła zamkowe. Od tego czasu zamek pozostaje w postaci trwałej ruiny i jest nieużytkowany.

Opis

Czworoboczne założenie zamku szymbarskiego oparte zostało na planie trapezu o wymiarach75 x 92 m. Łączna powierzchnia założenia wynosiła 6000 m2.Mury zamkowe wzniesione zostały z cegły i wsparte na kamiennych fundamentach W mury obwodowe wkomponowane zostało osiem wież - każda o innej formie architektonicznej. Brama wjazdowa znajdowała się w skrzydle wschodnim i była flankowana wieżą. W wieku XVI drewniany most zwodzony prowadzący do zamku został zastąpiony mostem murowanym wspartym na czterech arkadach. Budynki zamkowe wzniesione zostały wzdłuż murów obronnych w ten sposób, że zabudowa o charakterze gospodarczym znajdowała się wzdłuż skrzydła zachodniego, natomiast budynki mieszkalne ulokowano w skrzydle południowym i wschodnim. Po przejęciu zamku przez rody Polentzów i Finckensteinów nadano mu charakter reprezentacyjnej rezydencji. Mimo stanu ruiny, obiekt w dalszym ciągu stanowi monumentalną i unikalną architektonicznie formę w otaczającym krajobrazie.

Zamek znajduje się w rękach prywatnych, jest obiektem nieużytkowanym, dostęp jedynie z zewnątrz.

opr. Hanna Mackiewicz, OT NID w Olsztynie, 23.09.2014 r.

Bibliografia

  • Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. Leksykon zamków w Polsce, Warszawa2001, s. 487-489.

  • Czubiel L., Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn 1986, s. 91-93.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zamek
  • Chronologia: 1378-1386
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Szymbark
  • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gmina Iława
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy