Zespół cerkwi gr.-kat. par. pw. Narodzenia Chrystusa Pana, ob. kościoła rzym.-kat. par. pw. Matki Boskiej Łaskawej, Szpikołosy
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 6

Zespół cerkwi gr.-kat. par. pw. Narodzenia Chrystusa Pana, ob. kościoła rzym.-kat. par. pw. Matki Boskiej Łaskawej Szpikołosy