kościół filialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Jadwigi, Szczepanek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół filialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Jadwigi

Szczepanek

photo

Kościół Nawiedzenia NMP i św. Jadwigi, wniesiony w 2 poł. XVII w., należy do grupy najstarszych kościołów drewnianych diecezji opolskiej. Jest przykładem obiektu translokowanego, który po przeniesieniu w 1960 roku pełni funkcję kościoła filialnego parafii w Jemielnicy. O wyjątkowej wartości obiektu świadczą rozwiązania konstrukcyjne i stylowe typowe dla barokowych budowli sakralnych wzniesionych z drewna.

Historia

Kościół został zbudowany w latach 1666-68 w Polskiej Nowej Wsi, w powiecie opolskim. Świątynia, pełniąca przez blisko 300 lat rolę kościoła parafialnego, w 1957 roku została rozebrana, po czym przeniesiona do wsi Szczepanek. Inicjatorem przeniesienia i odbudowy barokowego kościółka był mistrz ciesielski Antoni Piontek oraz ksiądz biskup Franciszek Jop. Odbudowę zakończono w 1962 roku. W tym samym okresie, gdy kościół stanowił już własność nowej parafii, rozbudowano go o aneks, znajdujący się po stronie płd.-wsch. nawy, mieszczący schody do piwnicy znajdującej się pod prezbiterium. W 1967 roku przeprowadzono konserwację ołtarza głównego w stylu regencyjnym. Kościół wielokrotnie remontowano, m.in. w latach: 1995-1996, 1998-1999.

Opis

Kościół Nawiedzenia NMP i św. Jadwigi usytuowany jest w centralnej części wsi, na niewielkiej działce należącej niegdyś do Antoniego Piontka. Otoczony jest murowano-drewnianym ogrodzeniem z drogą dojazdową od strony ulicy Strzeleckiej. Jest to obiekt drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej na kamiennej podmurówce wraz z dostawioną do nawy wieżą w konstrukcji słupowej. Kościół jest obiektem orientowanym, składającym się z trzech zasadniczych części: zamkniętego trójbocznie prezbiterium z prostokątną zakrystią od północy, szerszej nawy na rzucie zbliżonym do kwadratu z przylegającą od południa kruchtą oraz kwadratowej wieży poprzedzonej niewielkim przedsionkiem, w obrębie którego zlokalizowano główne wejście. Bryła charakteryzuje się czytelnym podziałem na część nawową i prezbiterialną – kryte oddzielnymi, dwuspadowymi dachami o zróżnicowanej wysokości kalenicy oraz dominantę w formie wieży, nakrytej ośmiopolowym daszkiem namiotowym, zwieńczonym latarnią i barokowym hełmem. Analogicznie, dodatkowym elementem ozdobnym jest sześcioboczna baniasto-latarniowa wieżyczka, zwieńczona chorągiewką z datą 1707, znajdująca się na kalenicy nawy. Wszystkie dachy i elewacje pokrywa gont, z wyjątkiem elewacji wieży, która szalowana jest deskami w układzie pionowym. Wnętrze świątyni kryte jest stropem płaskim na jednym poziomie w nawie i prezbiterium. W zachodniej części nawowej znajduje się chór muzyczny, wsparty na czterech słupach. Wewnątrz brak oryginalnego wyposażenia, część przeniesiono do nowego kościoła parafialnego w Polskiej Nowej Wsi.

Z zewnątrz ogólnodostępny, wnętrza dostępne podczas mszy i nabożeństw.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 30-05-2018 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie , z. 11: Miasto Opole i powiat opolski, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1968, s. 101-102.
  • Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa. Kościół filialny pw. św. Nawiedzenia NMP i św. Jadwigi, oprac. W. Żurakowski, 1999.
  • Piątek A., Dokumentacja techniczna przeniesienia kościółka zabytkowego z Polskiej Nowej Wsi do gromady Szczepanka pow. Strzelce Op., Arch. WUOZ w Opolu, nr inw. 125
  • Emmerling D., Wierzgoń A., Opolskie kościoły drewniane, Opole 2006, s. 72.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1668 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Strzelecka 46, Szczepanek
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Strzelce Opolskie - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy