Park Miejski im. Stefana Żeromskiego, Szczecin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 16

Park Miejski im. Stefana Żeromskiego Szczecin