Zespół kapliczek różańcowych, Święta Lipka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Zespół kapliczek różańcowych

Święta Lipka

photo

Jedyny w regionie zespół przydrożnych, barokowych kapliczek różańcowych , z cennym zespołem kamiennej rzeźby. Stanowi znacząc świadectwo życia religijnego i kulturowego Warmii.

Historia

Zespół 15 kaplic ustawionych przy drodze pielgrzymkowej prowadzącej z Reszla do Świętej Lipki powstał na początku lat 30. XX wieku, jako element uzupełniający program pielgrzymkowy, jak również architektoniczny sanktuarium świętolipskiego, na który składają się kościół (1687 - 1693, ukończenie fasady 1725), krużgankowe obejście z narożnymi kaplicami (1694 - 1708) oraz dom zakonny (1695 - 1698). Jako jedyne na Warmii mają cenny zespół kamiennej rzeźby barokowej, z przedstawieniami Tajemnic Różańcowych, wykonanych ok. 1734 roku przez Jana Freya z Braniewa i Jana Chrystiana Schmidta z Reszla. Wielokrotnie remontowane, a nawet przekształcane, począwszy już od XVIII wieku, także w wiekach XIX i XX, o czym m.in. świadczą umieszczone na kalenicy dachów kilku chorągiewki z datami.

Opis

Zespół kapliczek położony jest przy dawnym trakcie pielgrzymkowym z Reszla do Świętej Lipki. Który w większości przebiega wzdłuż dzisiejszej drogi z Reszla do Kętrzyna, tylko na ostatnim odcinku, gdzie znajdują się 2 kapliczki, prowadzi przez las. Kapliczki położone są po obu stronach szosy, najczęściej naprzemiennie. Są to obiekty murowane z cegły, tynkowane, założone na planie prostokąta, w większości nakryte dwuspadowymi dachami, tylko trzy z nich mają dachy czterospadowe, o pokryciu dachówką ceramiczną. Struktura architektoniczna budowli jest niemal jednorodna, drobne różnice występują w partiach detalu, opracowanego w mniej lub bardziej plastycznych formach. W partii frontowej, w środkowej części umieszczona jest wnęka zamknięta łukiem pełnym, flankowana przez piastry z impostami, całość wieńczy trójkątny szczyt oddzielony od korpusu daszkiem z dachówek. We wnękach znajdują się płytkie, prawie kwadratowe blendy, w których umieszczone są płaskorzeźby z przedstawieniami Tajemnic Różańcowych. Poczynając od Reszla w kolejnych kapliczkach są to: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Boże Narodzenie, Ofiarowanie w świątyni, Znalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni, Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie, Cierniem ukoronowanie, Chrystus dźwigający krzyż, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie, Koronacja Najświętszej Marii Panny.

Zabytek dostępny.

Oprac. Marzena Zwierowicz, 5.12.2014 r.

 

Bibliografia

  • Kuprjaniuk S., Liżewska I., Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012, 241-243.
  • Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992, s.67.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1733-1735
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Święta Lipka
  • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gmina Reszel - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy