Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św.św. Piotra i Pawła - Zabytek.pl

kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św.św. Piotra i Pawła


kościół 1776 - 1779 Świebodzice

Adres
Świebodzice, Bolesława Prusa 3

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Świebodzice

Późnobarokowy kościół wzniesiony jako ewangelicki.

Opis

Kościół znajduje się w centrum Świebodzic, na pn.-zach. od Rynku, w obrębie starego miasta wyznaczonego przebiegiem murów miejskich.

Późnobarokowy kościół, wzniesiony w latach 1776-1779 jako ewangelicki, wg projektu architekta Christiana Friedricha Schultze. Po 1945 r. użytkowany jako katolicki. Remontowany w latach: 1967, 1974-75, 2013. Jednonawowy, na rzucie prostokąta, z płytkim transeptem w części centralnej i kruchtami. Od zach. wieża, w przyziemiu na rzucie kwadratu, ze zdwojonymi pilastrami w narożach, zwieńczona balustradą z wazami, w górnej części ośmioboczna, z barokowym hełmem. Na elewacjach dwa poziomy okien zamkniętych półkoliście. Nawę i ramiona transeptu kryją dachy trójspadowe, kryte dachówką ceramiczną.

We wnętrzu z trzech stron (a pierwotnie dookoła) znajdują się dwukondygnacyjne drewniane empory na toskańskich kolumnach wielkiego porządku.

Na wyposażenie kościoła składają się: ołtarz główny z figurami Ewangelistów Piotra i Pawła, przerobiony z pierwotnego rokokowego ołtarza ambonowego (charakterystycznego dla świątyń ewangelickich) z 1779 r., klasycystyczna ambona i kamienna chrzcielnica z końca XVIII w., rokokowy prospekt organowy z 1779 r.

Ze względu na wysokość wieży kościół stanowi dominantę w panoramie Świebodzic.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń.

oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 23-10-2015 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: klasycystyczny

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.85938, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.106608