Spichlerz dworski, Sułów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 2

Spichlerz dworski Sułów