Kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Stary Jaworów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Stary Jaworów

photo

Kościół w otoczeniu starego cmentarza.

Historia

XIII/XIV w. - budowa kościoła.

XVIII w. - przebudowa barokowa.

XVIII w. - regotycyzacja.

1969 r. - remont.

1972 r. - remont.

Opis

Kościół wzniesiono na przeł. XIII/XIV w. w stylu gotyckim. Przeszedł barokizującą przebudowę w XVIII w. Pod k. XIX w. poddano do regotycyzacji. Większe remonty przeprowadzono w latach 1969 i 1972.

Świątynia jednonawowa, z prostokątnym prezbiterium od wsch. i wieżą na planie kwadratu od zach. Nawę przykrywa strop z podciągiem i fasetami, natomiast prezbiterium kryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym na stożkowych wspornikach.

Przy prezbiterium od pn. dostawiona nowożytna dobudówka, 2-kondygnacyjna, z lożą kolatorską, sklepiona kolebkowo-krzyżowo z lunetami, otwarta do wnętrza półkolistą arkadą. Dachy dwuspadowe kryte dachówką ceramiczną. Wieża przesklepiona w przyziemiu krzyżowo-żebrowo, oskarpowana w narożach i kryta hełmem namiotowym. Do nawy od pd. dostawiona kruchta, w której kamienny, ostrołuczny, sfazowany portal. W kościele znajdują się regotycyzowane ostrołuczne otwory okienne oraz ostry łuk tęczowy. Wyposażenie kościoła neogotyckie.

Z kościołem sąsiaduje dawny cmentarz, który obecnie nie pełni funkcji sepulkralnej, zachowało się na nim kilka nagrobków. Otoczony fragmentarycznie zachowanym od pd. i pd.-wsch. murem kamiennym, pierwotnie na rzucie zbliżonym do okręgu. Od pn. teren cmentarza powiększono, otaczając go murem ceglanym na planie prostokąta.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 19.06.2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: przełom XIII i XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Stary Jaworów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Jaworzyna śląska - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy