Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia - Zabytek.pl

kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia


kościół XIV w. Stary Jaworów

Adres
Stary Jaworów, 39

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska - obszar wiejski

Kościół w otoczeniu starego cmentarza.

Historia

XIII/XIV w. - budowa kościoła.

XVIII w. - przebudowa barokowa.

XVIII w. - regotycyzacja.

1969 r. - remont.

1972 r. - remont.

Opis

Kościół wzniesiono na przeł. XIII/XIV w. w stylu gotyckim. Przeszedł barokizującą przebudowę w XVIII w. Pod k. XIX w. poddano do regotycyzacji. Większe remonty przeprowadzono w latach 1969 i 1972.

Świątynia jednonawowa, z prostokątnym prezbiterium od wsch. i wieżą na planie kwadratu od zach. Nawę przykrywa strop z podciągiem i fasetami, natomiast prezbiterium kryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym na stożkowych wspornikach.

Przy prezbiterium od pn. dostawiona nowożytna dobudówka, 2-kondygnacyjna, z lożą kolatorską, sklepiona kolebkowo-krzyżowo z lunetami, otwarta do wnętrza półkolistą arkadą. Dachy dwuspadowe kryte dachówką ceramiczną. Wieża przesklepiona w przyziemiu krzyżowo-żebrowo, oskarpowana w narożach i kryta hełmem namiotowym. Do nawy od pd. dostawiona kruchta, w której kamienny, ostrołuczny, sfazowany portal. W kościele znajdują się regotycyzowane ostrołuczne otwory okienne oraz ostry łuk tęczowy. Wyposażenie kościoła neogotyckie.

Z kościołem sąsiaduje dawny cmentarz, który obecnie nie pełni funkcji sepulkralnej, zachowało się na nim kilka nagrobków. Otoczony fragmentarycznie zachowanym od pd. i pd.-wsch. murem kamiennym, pierwotnie na rzucie zbliżonym do okręgu. Od pn. teren cmentarza powiększono, otaczając go murem ceglanym na planie prostokąta.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 19.06.2015 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.86250, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.105438