Kompleks osadniczy, Stara Łomża przy Szosie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 17

Kompleks osadniczy Stara Łomża przy Szosie