Unicka ob. prawosławna cerkiew cmentarna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Sobiatyno
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

Unicka ob. prawosławna cerkiew cmentarna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Sobiatyno