Kaplica szpitalna pw. św. Jerzego, Słupsk
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kaplica szpitalna pw. św. Jerzego

Słupsk

photo

Gotycka kaplica św. Jerzego należy do nielicznej grupy centralnych kaplic Pomorza Środkowego.

Historia

Kaplica jest jednym z elementów nieistniejącego już średniowiecznego szpitala św. Jerzego, który wzniesiono poza murami miasta, przy trakcie szczecińskim (ob. ul. Tuwima). Bliższa data budowy kaplicy nie jest znana, badacze wskazują 1 lub 2 poł. XV w., terminus ante quem to roku 1492, kiedy pojawia się pierwsza pisana wzmianka. W okresie reformacji kaplica była zaniedbana, jej odnowienie (z fundacji burmistrza J. Hoppego) miało miejsce dopiero w 1610 r. i wówczas wznowiono odprawianie nabożeństw. W r. 1681 miał miejsce pożar, który zniszczyła dach i prawdopodobnie sklepienie, w 1689 kaplicę odbudowano. W 1903 roku rozebrano zabudowania szpitalne a w 1912 zdecydowano się na rozbiórkę kaplicy i przeniesienie jej na nowe miejsce. W 1960 r. wykonano remont obiektu, dachówkowe pokrycie dachu zastąpiono wówczas gontem. Od 2000 r. kaplica pełni funkcję sali wystawowej Klubu Plastyka im. S. Morawskiego, działającego przy Słupskim Ośrodku Kultury.

Opis

Kaplica usytuowana we wschodniej części zadrzewionego placu bł. B. Kostkowskiego, wydzielonego w obrębie historycznego przedmurza ulicami: Jagiełły, Zamkową, Jana Pawła II i Dominikańską. Kaplica gotycka, zaliczana do grupy centralnych kaplic Pomorza Środkowego, wzniesiona na rzucie nieregularnego ośmioboku. Bryła o krępych proporcjach, nakryta kopulastym dachem zwieńczonym latarnią. Fundament kaplicy wykonany z ciosów kamiennych, ściany ceglane z użyciem ceramicznych kształtek, częściowo tynkowane, strop drewniany, dach kryty gontem. Elewacje o ramowej kompozycji, tynkowane pola muru ujęto po bokach ceglanymi lizenami (na ściętych narożach), od dołu niskim kamiennym cokołem, a od góry pasem fryzu wydzielonego gzymsem. Okna okrągłe, umieszczone w górnej połowie ściany, obwiedzione półwałkiem. Od zach. czterouskokowy, bogato profilowany, ostrołukowy portal. We wnętrzu osiem głębokich arkadowych wnęk sklepionych kolebkowo, w licu masywnych filarów międzywnękowych wyodrębniają się załamane kątowo lizeny z wiązkami służek zakończonych kamiennym wspornikiem (dowód na możliwość istnienia sklepienia). We wnętrzu nie ma wyposażenia ruchomego.

Zabytek dostępny. Wnętrze można obejrzeć tylko przy okazji wystaw klubu.

http://sok.slupsk.pl/41-pracownie/plastyka/o-klubie

Oprac. Krystyna Babnis, OT NID w Gdańsku, 25.09.2014 r.

Bibliografia

  • Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995, t. 2, s. 210.
  • Grzybkowski A., Gotyckie kaplice centralne Pomorza Środkowego, [w:] Sztuka Pomorza Zachodniego, red. Z. Świechowski, Warszawa 1973, s. 91-138.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Słupsk
  • Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. Słupsk, gmina Słupsk - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy