Kościół parafialny pw. św. św. Filipa i Jakuba, Skomlin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 14

Kościół parafialny pw. św. św. Filipa i Jakuba Skomlin