Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Grodzisko - Zabytek.pl

Adres
Skąpe

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Skąpe-gmina wiejska

Grodzisko w Skąpem należy do obiektów wklęsłych dwuczłonowych i zajmuje teren nad południowym brzegiem niedużego strumienia.

Jego założenie wiąże się okresem wczesnego średniowiecza.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone 1,6 km na północ od wschodniego krańca Skąpego, ok. 600 m na wschód od drogi prowadzącej do wsi Łąkie, po południowej stronie strumienia płynącego w bezpośrednim sąsiedztwie d. grodu.

Wklęsłe grodzisko dwuczłonowe, silnie zniwelowane, o wymiarach 120 x 85 m (pierwotne wymiary: 140 x 115 m). Bardziej wyraźny jest zarys zachodniego członu grodziska, którego wymiary wynoszą 60 x 80 m. Zarys drugiego członu, wschodniego, jest mniej czytelny - zachował się w formie niewysokiej kępy. Grodzisko otaczała fosa, której zarys jest częściowo czytelny.

Historia

Na podstawie wyników badań archeologicznych - prowadzonych kilkakrotnie przez niemieckich i polskich archeologów - ustalono, że gród funkcjonował w IX do poł. X wieku. Takie datowanie zostało przyjęte na podstawie ułamków naczyń glinianych pochodzących z wykopów badawczych i zebranych na powierzchni grodziska

Stan i wyniki badań

Grodzisko było kilkakrotnie penetrowane przed II wojną światową. Z niedużych wykopów, zakładanych przez pastora Muellera i Hilschera, pochodzą liczne fragmenty ceramiki „słowiańskiej” i dwa przęśliki. Ponadto natrafiono na metrowej miąższości warstwę spalenizny z przepalonymi konstrukcjami drewnianymi, kamieniami i ułamkami ceramiki (badania Hilschera). Stanowisko było niszczone przez wywózkę kamieni i niwelację obiektu. W 1932 r. część grodziska rozwieziono na okoliczne łąki - odsłonięto wówczas przepalone konstrukcje drewniane oraz warstwy przepalonej gliny i kamieni. Po II wojnie światowej kilkakrotnie prowadzono na grodzisku badania powierzchniowe i sondażowe (w 1962 r. A. Kołodziejski, w 1983 r. Alina i W. Łosińscy, w 1985 r. Zofia Kurnatowska, Alina Łosińska i M. Nowacki). W 1985 r. założono mały wykop sondażowy, w którym stwierdzono obecność intensywnej warstwy kulturowej. Wśród materiałów z grodziska dominują fragmenty naczyń obtaczanych górą, z przewagą form dwustożkowatych z różnego typu motywami zdobniczymi (m.in. bruzdy, żłobki, linie i pasma faliste).

Zabytek dostępny.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 10.09.2014 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_08_AR.11996, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_08_AR.109210