Kaplica cmentarna pw. św. Anny, Siemiatycze
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kaplica cmentarna pw. św. Anny

Siemiatycze

photo

Drewniana kaplica cmentarna pw. św. Anny w Siemiatyczach jest jednym z nielicznych drewnianych obiektów sakralnych w województwie podlaskim pochodzących z początku XIX w. Jest to też najstarsza drewniana budowla na terenie miasta. Posiada też walory historyczne związane wielokulturowością i wieloreligijnością tego obszaru bowiem postawiona na cmentarzu ekumenicznym służyła jako kaplica grzebalna katolikom, unitom i ewangelikom.

Historia

Kaplica cmentarna została wybudowana w 1827 r. a poświęcona w 1828 r. przez archidiakona białostockiego ks. Kazimierza Kubeszowskiego. Opisujący ją wizytator w 1829 r. stwierdzał: ma długości arszyn 16, szerokości 10, a wysokości 8. Dach gontami pokryty. Okien ma 5. Drzwi dwoje dobrze okutych z zamkami. Ołtarzyk św. Anny. Kaplica służyła nie tylko katolikom ale też unitom (grekokatolikom) i ewangelikom jak wynika z zapisu z 1818 r., w którym czytamy na temat zaleceń dotyczących cmentarza: Zwłaszcza jest rzeczą przyzwoitą i potrzebną wystawić kaplicę, mieszkanie dla stróża i miejsce do ustawiania ciał umarłych, które zaraz pochowane być nie mogą (…) wzywają do tego dzieła parafianie Kościoła greko-katolickiego i tutejsi parafianie wyznania ewangelickiego, gdyż cała objętość tego cmentarza acz szczupła dla dwóch obrządków i dla dwóch wyznań służy. Poważny remont kaplicy został przeprowadzony w 1984 r. Wymieniono wówczas podwaliny, podłogi, wyremontowano stolarkę oraz przeprowadzono prace malarskie. Kolejny remont rozpoczął się w 2013 i trwa nadal.

Opis

Obiekt położony na cmentarzu ekumenicznym w Siemiatyczach zlokalizowanym w północnej części miasta, otoczonym od południa ul. Romana Rogińskiego, od zachodu ul. Powstania Styczniowego zaś od wsch. ul. Ciechanowiecką. Cmentarz ogrodzony kamienno-betonowym murem z bramą wejściową od południa i zachodu Kaplica usytuowana w pd. zach. części cmentarza na osi bramy wejściowej. Obiekt na planie prostokąta z niewyodrębnionym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Od południa dwukondygnacjowa wieża na rzucie kwadratu. Korpus główny i prezbiterium nakryte dachem wielospadowym, wieża namiotowym. Kaplica drewniana, konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, oszalowana, kryta blachą. W elewacjach otwory okienne prostokątne zamknięte odcinkowo, w prezbiterium koliste w wieży prostokątne. Wnętrze przykryte stropem. Chór muzyczny wsparty na dwóch drewnianych kolumnach.

Obiekt dostępny dla zwiedzających z zewnątrz.

Oprac. Grzegorz Ryżewski, OT NID w Białymstoku, 13.11.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XII: Województwo białostockie z. 1: Siemiatycze, Drohiczyn i okolice oprac. Kałamajska-Saeed M., Warszawa 1996, s. 72.
  • http://siemiatycze.fotopolska.eu/478724,foto.html
  • http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/10695,siemiatycze-drewniana-kaplica-cmentarna-sw--anny-%281827%29.html
  • Karta ewidencyjna, Siemiatycze. Kaplica cmentarna pw. św. Anny, oprac. Tołłoczko J., 2000, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1827 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Siemiatycze
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gmina Siemiatycze (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy