Dawny zbór kalwiński, ob. fundamenty – trwała ruina, Sidra
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 9

Dawny zbór kalwiński, ob. fundamenty – trwała ruina Sidra