Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Rodziny, Sękowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Świętej Rodziny Sękowice