Pałac, Sadków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

Pałac Sadków