Kościół par. pw. św. Wawrzyńca, Rymanów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

Kościół par. pw. św. Wawrzyńca Rymanów