Wyspa Ostrów Lednicki, Rybitwy
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Wartość zabytku

Wyspa Ostrów Lednicki położona na wczesnośredniowiecznym trakcie prowadzącym z Poznania do Gniezna została uznana za pomnik historii w 1994 roku. Był to niezwykle ważny ośrodek osadniczy w początkach państwa polskiego. Najprawdopodobniej tu właśnie Mieszko I i jego drużyna przyjęli w 966 roku chrzest, co potwierdzają odsłonięte przez archeologów baseny chrzcielne. Relikty kaplicy wzniesionej w latach 60. X wieku - unikatowy przykład na północ od Alp przedromańskiej architektury o funkcji baptysterium - są częścią książęcego palatium, w którym przypuszczalnie przyszedł na świat Bolesław Chrobry, a w roku 1000 gościł cesarz Otton III pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha. W skład pierwotnego zespołu zabudowań w obrębie wałów obronnych wchodził także kościół grodowy, który od czasu odkrycia w nim dwóch kamiennych grobowców należących zapewne do synów Bolesława Chrobrego uznawany jest za jedną z pierwszych nekropolii książęcych na ziemiach polskich.

Pozostałością po wczesnopiastowskim grodzie są ponadto liczne pozyskane w trakcie badań archeologicznych obiekty, w tym między innymi cenne przedmioty liturgiczne oraz zdobne elementy uzbrojenia świadczące o zamożności lednickich wojów. Najazd wojsk czeskich księcia Brzetysława w 1038 roku był momentem końca świetności grodu - pomimo odbudowy nie odzyskał już dawnej rangi głównego ośrodka władzy.

Historia i opis - czytaj opracowanie grodziska na Ostrowie Lednickim

Wpis do rejestru zabytków

  • Ruiny palatium i kaplicy, decyzja z dnia 12 marca 1930 r., nr rejestru 2404/A
  • Wyspa „Ostrów Lednicki”, decyzja z dnia 26 marca 1957 r., nr rejestru 73/78/57
  • Obszar krajobrazu kulturowego - otoczenie wyspy Ostrów Lednicki, decyzja z dnia 10 listopada 2006 r., nr rejestru 18/Wlkp/C.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zabytek archeologiczny
  • Chronologia: koniec IX - pocz. XIV w.
  • Forma ochrony: Pomnik Historii
  • Adres: Rybitwy
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gmina Łubowo
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy