kapliczka, Rudziczka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

kapliczka Rudziczka