kapliczka I, Rudziczka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 11

kapliczka I Rudziczka