Cerkiew fil. greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, ob. kościół fil. rzym.-kat. pw. Narodzenia NMP, Rudka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 9

Cerkiew fil. greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy, ob. kościół fil. rzym.-kat. pw. Narodzenia NMP Rudka