Kościół związany z powołaniem kasztelanii rudzkiej, później par. pw. św. Wojciecha, Ruda
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 14

Kościół związany z powołaniem kasztelanii rudzkiej, później par. pw. św. Wojciecha Ruda