Stanowisko archeologiczne numer 2 – grodzisko stożkowate, Roszkowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 8

Stanowisko archeologiczne numer 2 – grodzisko stożkowate Roszkowice