Dzwonnica przy kościele par. pw. św. Doroty, Rosochate Kościelne
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Dzwonnica przy kościele par. pw. św. Doroty

Rosochate Kościelne

photo

Dzwonnica jest przykładem drewnianego budynku pomocniczego o dobrych proporcjach i typowych dla tego rodzaju obiektów bryle i konstrukcji.

Historia

Pierwszy kościół w tej miejscowości erygowany był ok. 1420 r. przez założycieli wsi - Jana i Jakuba. Istnienie parafii zostało potwierdzone w 1458 roku. Dzwonnica wybudowana w 1775 roku.

Opis

Dzwonnica jest usytuowana w centrum wsi na terenie cmentarza przykościelnego, przy późnogotyckim murowanym kościele. Barokowa.Budowla dwukondygnacyjna na rzucie kwadratu, górna kondygnacja niższa, nakryta dachem namiotowym zwieńczonym krzyżem na tralkowej podstawie. W drugiej kondygnacji znajdują się arkadowe otwory głosowe. Wejście jest w elewacji południowej.Drewniana, dolna kondygnacja w konstrukcji zrębowej, zwęgłowana na jaskółczy ogon, górna w konstrukcji słupowej. Szalowana pionowo, w dolnej kondygnacji z listwowaniem, w górnej na styk, na podmurówce z kamienia polnego. Drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, spągowe. Strop belkowy, wsparty na pojedynczym słupie; podłoga drugiej kondygnacji drewniana.Wyposażenie: dwa renesansowe dzwony; jeden z datą 1574 i reliefowym przedstawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego w medalionie oraz literami NI.

Zabytek dostępny z zewnątrz.

oprac. Aneta Kułak, OT NID w Białymstoku, 07.10.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IX: Województwo łomżyńskie, z. 2: Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, oprac. Kałamajska-Saeed Maria, Warszawa 1986, str. 67, il. 70.
  • Karta ewidencyjna, Dzwonnica, oprac. Kotyńska Stetkiewicz Joanna, Ryżewski Grzegorz, Białystok 2004, zbiory Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dzwonnica
  • Chronologia: 1775 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kościelna 4, Rosochate Kościelne
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gmina Czyżew - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy