Wieża mieszkalna folwarku miejskiego, Rakowice Wielkie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Wieża mieszkalna folwarku miejskiego

Rakowice Wielkie

photo

Wieża mieszkalna dawnego folwarku, należącego do lwóweckiego magistratu. Przykład niewielkiej, późnośredniowiecznej siedziby możnowładczej.

Historia

Wieża wzniesiona prawdopodobnie przez patrycjusza lwóweckiego Hansa Reussnera, zamieszkującego w 2 ćw. XVI w. dolny majątek we wsi. (Niedergut), odnotowany w 1539 r. jako własność Reussnerów, a w 1550 r. jako posiadłość dziedziczna. Obiekt kilkakrotne przebudowywany: jeszcze w XVI w. wstawiono 2 nowe okna. Najpóźniej na przełomie XVIII/XIX w. rozebrano górną część budowli, wieńcząc ją dachem mansardowym. W nieustalonym momencie poszerzono wejście parteru, zlikwidowano podziały wnętrz i dostawiono od wschodu niewielki aneks (niezachowany). Do roku 1945 otoczona zabudowaniami folwarcznymi wieża znajdowała się w obrębie niewielkiego majątku, następnie należała do miejscowego PGR. Po 1989 r. w rękach Agencji Własności Rolnej, nieużytkowana i zabezpieczona prowizorycznie.

Opis

Budowla położona w południowej części wsi. Oparta na planie prostokąta o bokach ok. 8 x 9 m. Wzniesiona z piaskowcowych ciosów. Trój-, a pierwotnie najprawdopodobniej czterokondygnacyjna, z ostatnią kondygnacją lub hurdycjowym gankiem obronnym drewnianej konstrukcji, wysuniętym na kamiennych wspornikach poza obrys budynku. Wtórnie zwieńczona dachem mansardowym. W elewacji północno-wschodniej dwa wejścia: w strefie parteru oraz drugiego piętra (dostępne z poziomu podestu, którego reliktami są gniazda belek w murze). Otwory okienne dwojakiego rodzaju: wąskie, szczelinowe o sfazowanych krawędziach oraz większe, zbliżone kształtem do kwadratu, w fasciowych obramieniach kamiennych. Jeden z portali zamknięty łukiem dwuramiennym. W górnej części wszystkich czterech elewacji kamienne wsporniki/konsole. Wnętrza obecnie bez podziałów, pierwotnie dzielone drewnianymi przepierzeniami, których ślady widoczne na stropie i murach. Zachowane stropy belkowe.

Obiekt jest dostępny wyłącznie z zewnątrz.

Oprac. Piotr Roczek, 30.04.2015 r.

Bibliografia

  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 2 Pogórze Izerskie, Vol. II, red. M. Staffa, Wrocław 2003, s. 284,
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 735,
  • Zamki i dwory obronne w Sudetach, T. II Księstwo jaworskie, Wrocław 2009, s. 167-170

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rakowice Wielkie
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gmina Lwówek Śląski - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy