Wieża mieszkalna folwarku książęcego, Rakowice Wielkie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Wieża mieszkalna folwarku książęcego

Rakowice Wielkie

photo

Wieża mieszkalna dawnego folwarku książęcego. Przykład niewielkiej, późnośredniowiecznej siedziby możnowładczej. Zachowana w stanie ruiny.

Historia

Wieża wzniesiona najprawdopodobniej przez Georga von Zedlitza na pocz. XVI w. Przebudowana w 1696 r. Pierwotnie otoczona zabudowaniami folwarku, rozebranymi w 2 poł. XIX w. Po roku 1945 r. opuszczona i zaniedbana, popadła w całkowitą ruinę. Zawalone mury częściowo rozebrano w latach siedemdziesiątych XX w.

Opis

Budowla położona w środkowej części wsi. Oparta na planie zbliżonym do prostokąta o bokach 9,4 x 10,5 m, być może dawniej otoczona fosą. Pierwotnie trójkondygnacyjna, złożona z piwnic, parteru (wyniesionego ok. 2,8 m ponad obecny poziom terenu) oraz piętra i nakryta (najpewniej wtórnie) dwuspadowym dachem. Wejście główne w przyziemiu, na poziomie piwnicy. Otwory okienne prostokątne, niewielkich rozmiarów, część ujęta w fasciowe obramienia. Piwnice i parter oryginalnie sklepione kolebą, piętro nakryte stropem belkowym. W dolnych kondygnacjach w północnej części budynku wydzielony wąski trakt komunikacyjny, mieszczący schody. Mury o licowej konstrukcji, o grubości w przyziemiu od 140 do 180 cm. Pośrodku wschodniej i południowej elewacji przypory, dostawione w celu wzmocnienia mało stabilnych, pękających murów. Zachowane są ściany piwnic i parteru do wysokości sięgającej ok. 5,5 m., półkolisty portal kamienny i fragment jednego z obramień okiennych. Dostępny jest sklepiony korytarzyk klatki schodowej z piwnicy na piętro. Wnętrze niemal całkowicie zagruzowane, porośnięte samosiewami.

Obiekt jest ogólnodostępny.

Oprac. Piotr Roczek, 30.04.2015 r.

Bibliografia

  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 2 Pogórze Izerskie, Vol. II, red. M. Staffa, Wrocław 2003, s. 284,
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 735,
  • Zamki i dwory obronne w Sudetach, T. II Księstwo jaworskie, Wrocław 2009, s. 171-172.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: początek XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rakowice Wielkie
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gmina Lwówek Śląski - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy