Kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki fil. pw. Wniebowzięcia NMP, Radomierowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki fil. pw. Wniebowzięcia NMP

Radomierowice

photo

Kościół powstał dla ewangelików sprowadzonych w ramach kolonizacji fryderycjańskiej. Reprezentuje typ kościoła salowego, z ołtarzem ambonowym, którego na Śląsku zachowały się tylko nieliczne przykłady.

Historia

Radomierowice zostały założone w 1722 r. jako kolonia Pluemkenau podczas akcji osadniczej zainicjowanej przez króla pruskiego Fryderyka II. Osadnicy, w większości protestanci, przybyli głównie z landów niemieckich, Palatynatu i Hesji. Poza nadaniem im lokacyjnych praw i przywilejów, państwo ufundowało także kościół dla gminy ewangelickiej. Budową drewnianego kościoła w l. 1787-1788 kierował cieśla Petzer wg proj. architekta Christiana Isemera. Konsekracja odbyła się 08-02-1789 r. Gruntowny remont przeprowadzono w 1860 roku. Po II wojnie światowej kościół przejęła parafia katolicka, a typowy dla protestanckiej przestrzeni liturgicznej ołtarz ambonowy został podzielony.

Opis

Dawny zbór ewangelicki położony jest w południowo-wschodniej części wsi, w otoczeniu niewielkiego cmentarza. Szkieletowy kościół ma formę prostokątnej nawy nakrytej czterospadowym dachem, do której od zach. przylega węższa, kwadratowa w planie wieża zwieńczona hełmem. Dachy kryte są gontem. Konstrukcję ścian stabilizują zastrzały w narożnikach, w wieży skrzyżowane. Elewacje tworzy kratownica drewnianej konstrukcji z ceglanym, pobielonym wypełnieniem; rytmiczny układ okien w 2 poziomach, w zwieńczeniu profilowany gzyms podokapowy. W jednoprzestrzennym wnętrzu (charakterystycznym dla nowo budowanych zborów) wydzielono zakrystię w północno-wschodnim narożniku. Wzdłuż trzech ścian przebiegają drewniane, wsparte na słupach empory, zachodnia pełni rolę chóru muzycznego. Wystrój wnętrz jest bardzo skromny, elementy drewnianej konstrukcji są odsłonięte, nawa przykryta stropem belkowym. We wsch. części znajduje się d. ołtarz ambonowy z ok. 1790 r. - ok. poł. XX w. pozbawiony kazalnicy. Zdemontowana ambona (wyjątkowo dominująca rozmiarami nad ołtarzem) przechowywana jest pod chórem muzycznym, a w jej miejscu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zachowane są schody, które prowadziły na nią z zakrystii, oraz baldachim. Z czasu powstania kościoła pochodzą także chrzcielnica i organy.

Kościół jest użytkowany, dostępny. Należy do Parafii MB Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej.

Oprac. Joanna Szot, OT NID w Opolu, 2.11.2014 r.

 

Bibliografia

 • Hof C., Holzkirchen in Schlesien, Karlsruhe 1999.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 11: Powiat opolski, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1963.
 • Knie J.G., Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht der Doerfer, Flecken, Staedte und andern Orte der Koenigl. Preuss. Provinz Schlesien, Breslau 1845.
 • Solisz I., Problematyka konserwatorska ołtarzy ambonowych w dawnych kościołach ewangelickich powiatu kluczborskiego, [w:] Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, red. J. Krawczyk, Toruń 2010, s. 181-189.
 • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, oprac. zbior., Warszawa 2006.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 3 ćw. XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Szkolna 2, Radomierowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. opolski, gmina Murów
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy