Kościół fil. pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Raciniewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 10

Kościół fil. pw. Matki Bożej Częstochowskiej Raciniewo