Spichrz folwarczny, Rachowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 7

Spichrz folwarczny Rachowice