Park, obecnie ogród dendrologiczny, Przelewice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 13

Park, obecnie ogród dendrologiczny Przelewice