Kościół ewangelicki, ob. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Proślice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 8

Kościół ewangelicki, ob. fil. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Proślice