Kościół fil. pw. św. Józefa, Pożarzysko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil. pw. św. Józefa

Pożarzysko

photo

Późnoromański, kamienny, wiejski kościół z neogotycką wieżą, stanowiący dominantę krajobrazową Wzgórz Imbramowickich.

Historia

Pierwszy kościół w Pożarzysku wzmiankowany 1198-1201. Obecny wzniesiony w poł. XIII w. Częściowo przebudowany ok. 1600. Neogotycka wieża pd. wzniesiona w 1852. Kościół zniszczony podczas działań wojennych w 1945 r., później w stanie ruiny, odbudowany 1974-1976, bez stromego hełmu wieży.

Opis

Kościół usytuowany po zach. stronie drogi Siedlimowice - Imbramowice. Otoczony kamiennym murem cmentarza. Wzniesiony z miejscowego granitu, z detalem architektonicznym z piaskowca. Jednonawowy, na rzucie krzyża z transeptem i prostokątnym prezbiterium o sklepieniu krzyżowo-żebrowym, pierwotnie dwuwieżowy. Od pn. zakrystia sklepiona ćwierćkoliście. Rozglifienia okien, gzyms i wieża zbudowane z wykorzystaniem cegły. Od pn. i pd. gotyckie ostrołuczne portale (w pd. uskokowy, z kolumienkami i kapitelami o dekoracji roślinnej, w pn. uskokowy z wałeczkami). Wewnątrz 4 całopostaciowe epitafia z przeł. XVI/XVII w. oraz XV w. sakramentarium w prezbiterium. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe, kryte dachówką ceramiczną. Nawa kryta stropem z czasów powojennej odbudowy. We wsch. i pd. ścianie prezbiterium gotyckie okna z maswerkiem.

Zabytek dostępny z zewnątrz. Wnętrze podczas nabożeństw.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 23.10.2014 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce, Śląsk, Warszawa 2006, s. 698.
  • Ciesielski T., Gmina Żarów. Monografia historyczna, Żarów 1993.
  • Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S), Wrocław 1994, s. 10-11.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: ok. poł. XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Pożarzysko
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Żarów - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy