chałupa, Mścice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

chałupa Mścice